vendredi 29 avril 2011

Lacăte de dragoste pe Brooklyn Bridge - Love padlocks, New York

Boala lacătelor de dragoste este contagioasă!
Îndrăgostiţii de pe Pont des Arts au traversat oceanul!
Brooklyn Bridge este şi el cuprins de febra iubirilor încătuşate şi a cheilor aruncate în valuri!

1
Aceasta în ciuda tratamentului preventiv aplicat de autorităţile americane, care au fixat un panou la intrarea pietonilor dinspre Manhattan, pe care scrie clar că legarea oricărui obiect de pod este interzisă, cu excepţia aprobărilor speciale primite din partea Direcţiei Podurilor din Ministerul Transporturilor (Department of Transportation).

2
3
Cum Brooklyn Bridge nu este tocmai potrivit pentru agăţarea vizibilă a simbolurilor iubirilor veşnice, lacăţelele în chestiune apar în cele mai fanteziste locuri şi poziţii, uneori în ciorchine,

4
alteori în pereche,

5
6
dar cel mai adesea singuratice:

7
8
9
10
Îndrăgostiţii de pe Brooklyn Bridge sunt extrem de diverşi, de la timizi care desenează inimioare,

11
trecând prin cei mai curajoşi, care îşi pun iniţialele,

12
şi până la cei care nu au nimic de ascuns şi care pun prenumele amândurora: ea şi el, ea şi ea etc.

13
14
Fără a-i uita pe cei prevăzători care lasă, pentru orice eventualitate, şi cheia ataşată de lacăt ;-)

15