jeudi 12 mai 2011

El Greco - Toledo - Paler (22)*

"Există o grandoare a aridităţii pe care Toledo, aşa cum ni-l înfăţişează El Greco în Panorama şi planul oraşului Toledo, o are din plin. Stânca gălbuie şi secetoasă pe care e construit oraşul se continuă cu un halo de mister, în ziduri şi în turnuri, într-o lumină care e a unui seceriş de piatră. Cei câţiva arbori şi petele verzi din jur nu fac decât să pună în relief zidurile martirizate de soare, unde vântul trebuie că-şi amplifică sunetele izbindu-se de piatra goală."
1

El Greco - Panorama şi planul oraşului Toledo, 1610
Ulei pe pânză, 132 x 228 cm
Museo de El Greco, Toledo


"Şi nu e Panorama şi planul oraşului Toledo un fel de autoportret? Pictorii îşi găsesc întotdeauna peisaje care li se potrivesc şi care îi exprimă."
Octavian Paler – Eul detestabil, Ed. Albatros, 2005
Capitolul 11 – Un cretan în Spania, pag. 79-80


Note MSC
Să mai privim o dată şi Vederea din Toledo (pe care o prefer), recitind textul lui Octavian Paler:


2

El Greco – Vedere din Toledo, 1597
Ulei pe pânză, 121,3 x 108,6 cm
Metropolitan Museum of Art, New York


"grandoarea aridităţii … lumina unui seceriş de piatră … zidurile martirizate … vântul … izbindu-se de piatra goală …"

Pictură de cuvinte…


Privind cu Octavian Paler (22) – "Eul detestabil" ilustrat – El Greco; Toledo
Foto Internet: http://www.friendsofart.net (1); http://www.spartacusartgallery.com (2)


* "Într-"O istorie subiectivă a autoportretului" publicată în 2005 sub titlul "Eul detestabil", Octavian Paler îşi invită cititorii să privească împreună cu el câteva tablouri celebre. Din carte lipsesc din păcate reproducerile tablourilor. Există doar la începutul fiecărui capitol câte o mică fotografie alb-negru, de slabă calitate, a unui detaliu de tablou. Mult prea puţin pentru a putea gusta întreaga savoare a comentariilor făcute de scriitor.
Să parcurgem încă o dată Eul detestabil de Octavian Paler, alăturând pasajelor consacrate descrierii tablourilor, şi imaginile acestora." - Paler (1)