vendredi 1 juillet 2011

Bucureşti în iunie - De-a valma


12345678910
"Orele acelea de zăbavă orientală, în mireasmă de tei, nu se pot compara cu nimic şi nu mi le poate lua nimeni" - Mircea Cărtărescu, Al patruzecilea criteriu, Evenimentul zilei, 1 iulie 2011