samedi 20 août 2011

Caravaggio - David cu capul lui Goliat - Paler (25)*

"Şi între timp îşi aminteşte, poate, tabloul în care-l pictase pe David ţinând în mână, însângerat, capul lui Goliat. Nu sângele, nu obrazul livid, acoperit de tristeţea morţii, îi înfiorase pe cei care priviseră tabloul, ci un fapt cu totul bizar: capul lui Goliat era capul lui Caravaggio însuşi! Un autoportret!1
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571 - 1610)
David cu capul lui Goliat (Davide con la testa di Golia), 1609/1610
Ulei pe pânză, 125 x 100 cm
Galeria Borghese, Roma
În faţa unei asemenea dovezi de umor macabru se vorbise mult despre caracterul lui Caravaggio, fără să bănuiască nimeni însă că, într-o zi, autoportretul acesta ar putea să pară aproape profetic. [...]

Şi, fără nici un ajutor, la 18 iulie 1610 moare pe plaja pustie din apropiere de Porto Ercole...
Pe chipul lui Caravaggio [...] se lipise masca tristă care acoperă faţa lui Goliat."

Octavian Paler – Eul detestabil, Ed. Albatros, 2005
Capitolul 12 – Capul lui Goliat, pag. 90-93


Note MSC
De trei ori Caravaggio l-a pictat pe David ţinând în mână capul lui Goliat.
Primul, în ordine cronologică, este tabloul păstrat astăzi la Prado:
2
Caravaggio, David şi Goliat, 1598/1599
Ulei pe pânză, 110 x 91 cm
Muzeul Prado, Madrid
Cel de al doilea este expus la KHM:3
Caravaggio, David cu capul lui Goliat, 1606/1607
Ulei pe lemn, 90,5 x 116 cm
Kunsthistorisches Museum, Viena
Cel de al treilea, expus la Galeria Borghese, este cel la care face referinţă Octavian Paler.

Să mai privim încă o dată cele două autoportretele ale lui Caravaggio deja prezentate, cel din Bacchus bolnav (1593/1594) şi cel din Martiriul Sfântului Matei (1599/1600), şi apoi să le alăturăm cele trei capete ale lui Goliat din tablourile de mai sus (1598/1599, 1606/1607, 1609/1610)4 567 8
Şi să revenim la începutul capitolului dedicat lui Caravaggio, pentru a vedea câtă dreptate are Octavian Paler să pună în gura pictorului următoarele cuvinte:

"Preabunul Dumnezeu a greşit lăsând să existe atâţia inşi mediocri. Ei nu mi-au iertat în primul rând talentul şi abia în al doilea rând caracterul. Or, în privinţa operei mi-am dat toată străduinţa."
Octavian Paler – Eul detestabil, 2005, pag. 81


Privind cu Octavian Paler (25) – "Eul detestabil" ilustrat – Caravaggio, Goliat
Foto Internet: http://fr.wikipedia.org (1,3) şi http://en.wikipedia.org (2)


* "Într-"O istorie subiectivă a autoportretului" publicată în 2005 sub titlul "Eul detestabil", Octavian Paler îşi invită cititorii să privească împreună cu el câteva tablouri celebre. Din carte lipsesc din păcate reproducerile tablourilor. Există doar la începutul fiecărui capitol câte o mică fotografie alb-negru, de slabă calitate, a unui detaliu de tablou. Mult prea puţin pentru a putea gusta întreaga savoare a comentariilor făcute de scriitor.
Să parcurgem încă o dată Eul detestabil de Octavian Paler, alăturând pasajelor consacrate descrierii tablourilor, şi imaginile acestora." - Paler (1)