lundi 17 octobre 2011

Salvator Mundi - Palais des Beaux Arts, Lille - Publius Lentulus - Leonardo da Vinci


"Vrei să-ţi arăt tabloul care m-a impresionat cel mai mult în această sală?" - mă întreabă Ami, sigură de răspunsul meu.
Şi mă conduce spre o icoană veche, aflată la capătul uneia din superbele săli de la subsolul Palatului de Arte Frumoase din Lille.


Chiar la intrarea în sală.
La început sau la sfârşit? Depinde de unde vii, depinde cum priveşti.
Şi la început, şi la sfârşit. Alfa şi Omega.
"SALVATOR MVNDI SALVA NOS"
"Mântuitorul lumii, Mântuieşte-ne..."


Pusă pe zidul de cărămidă goală, eticheta dă informaţii şi ridică întrebări.
"Salvator Mundi" este numele generic (DEX = care aparţine unei categorii întregi) dat icoanelor în care Cristos este reprezentat ţinând în mâna stângă un glob şi făcând cu mâna dreaptă semnul binecuvântării. 
Ca în tabloul de mai jos.


Ori, în cazul icoanei de la Lille, Isus nu este prezentat în această postură solemnă.
Pictat pe la 1500 şi ceva, şi destinat nu unei biserici, ci mai degrabă unei capele private, probabil din partea de sud a Ţărilor de Jos, Salvator Mundi de la Lille, ni-l face pe Isus, prin "renunţarea la simetria compoziţiei şi (prin) trăsăturile blânde ale Mântuitorului", mai apropiat, mai uman, mai îngăduitor. 
Oare "uman" şi "îngăduitor" sunt calităţi compatibile?


Eticheta mai dă/ridică o altă informaţie/întrebare: "efigie a lui Cristos care urmează descrierea apocrifă (DEX = a cărei autenticitate este îndoielnică) din scrisoarea lui Publius Lentulus".

Ce este cu această scrisoare a lui Publius Lentulus, trimisă, zice-se, de proconsulul roman din Iudeea împăratului Tiberiu? Un extras:
"Iată, Majestate, răspunsul pe care îl aştepţi. A apărut un om dotat cu o putere excepţională, care este numit marele profet; discipolii lui îl numesc Fiul lui Dumnezeu, iar numele lui este Isus Cristos. Într-adevăr, Cezare, în fiecare zi se aud relatându-se lucruri minunate despre acest Cristos care învie morţii, vindecă orice infirmitate şi uimeşte întreg Ierusalimul cu doctrina lui extraordinară. Are un aspect majestos şi o figură strălucitoare, plină de suavitate, astfel încât toţi cei care îl văd sunt pătrunşi în acelaşi timp de dragoste şi de teamă. Se spune că faţa lui, bătând în roz, cu barba despărţită la mijloc, este de o frumuseţe incomparabilă şi că nimeni nu poate să-l privească fix fără a nu rămâne înmărmurit."
Astăzi, am cataloga probabil scrisoarea lui Publius Lentulus ca un hoax. Nici un Lentulus nu a existat în Iudeea cu funcţia care îi e atribuită, iar textul, creat prin secolul XIII, a apărut tipărit pentru prima oară în 1474 la Cologne, în Viaţa lui Cristos de Ludolph (?).

Pictori celebri au cunoscut însă cu siguranţă "scrisoarea lui  Publius Lentulus" şi au încercat să-l reprezinte pe Isus cât mai apropiat de descrierea făcută de acesta. Printre ei, Leonardo da Vinci, căruia îi este atribuit acest Salvator Mundi prezentat mai sus, cel cu un glob în mâna stângă şi binecuvântând cu dreapta.

Pe 5 iulie 2011, RTL anunţa: "Un tablou vândut în 1958 pentru 50 de euros, valorează astăzi 200 de milioane!" După restaurări delicate şi expertize serioase (New York, Londra), s-a descoperit că tabloul de mai sus este un veritabil Leonardo da Vinci. Până atunci, el fusese atribuit unui elev al lui Leonardo. 
Văzându-l cum arăta înainte de restaurare, nu putea fi vorba decât de un elev foarte puţin talentat!


Mail primit de la Roman Chirila (Mon, Oct 17, 2011 at 6:42 AM)

Frumos!...
roman