vendredi 14 octobre 2011

Velázquez - Autoportrete - Paler (27) *

Mica şi unica reproducere care apare la începutul capitolului dedicat de Octavian Paler lui Velázquez în Eul detestabil (Ed. Albatros, 2005, pag. 94) nu este imaginea potrivită cuvintelor care deschid capitolul:
"Cine ar crede, oare, privind celebrul portret al lui Velázquez din Meninele..."
 Autoportretul lui Velázquez din Meninele, cel de care vorbeşte Octavian Paler, l-am prezentat aici.

Iată mai jos  şi autoportretul din care provine detaliul reprodus în ediţia sus-citată a Eului detestabil.


Diego Velázquez (1555 - 1660)
Autoportret, ulei pe pânză, 101*81 cm
Galeria Uffizi, Florenţa

Pentru a comenta acest autoportret, să-l citim şi să-l cităm din nou pe Octavian Paler, care scrie spre sfârşitul capitolului intitulat "Adevăr şi tăcere":
"Autoportretele ne arată un bărbat sobru, îngrijit, cu o mustaţă foarte spaniolă, îmbrăcat după moda timpului, care ne măsoară din priviri fără să-şi trădeze gândurile. Dacă alţi artişti vor să-şi justifice opera, s-o explice, s-o apere, s-o impună, ajungând, uneori, fără voie, chiar s-o concureze, Velásquez procedează invers. Ceea ce a avut de spus, a spus în opera lui. [...]
Restul, vorba lui Hamlet, e tăcere."
Octavian Paler – Eul detestabil, Ed. Albatros, 2005
Capitolul 13– Adevăr şi tăcere, pag. 97-98

Privind cu Octavian Paler (27) – "Eul detestabil" ilustrat – Velázquez, Autoportrete
Foto : http://picasaweb.google.com (Bob Swain)

* "Într-"O istorie subiectivă a autoportretului" publicată în 2005 sub titlul Eul detestabil, Octavian Paler îşi invită cititorii să privească împreună cu el câteva tablouri celebre. Din carte lipsesc din păcate reproducerile tablourilor. Există doar la începutul fiecărui capitol câte o mică fotografie alb-negru, de slabă calitate, a unui detaliu de tablou. Mult prea puţin pentru a putea gusta întreaga savoare a comentariilor făcute de scriitor.
Să parcurgem încă o dată Eul detestabil de Octavian Paler, alăturând pasajelor consacrate descrierii tablourilor, şi imaginile acestora." - Paler (1)