jeudi 3 mai 2012

Cântece de demult (7) - Carnetul corporalului Lucaciu, 1892 - Dragoste nesăţioasă

Din carnetul străbunicului Dumitru Lucaciu din Sălişte, scris în anii 1892-1893, pe vremea când făcea armata, lipsesc mai multe foi, cum e cea care purta numerele 67-68.
Parcă pentru a compensa pierderea, pagina 69 poartă trei poezii. Iat-o pe prima:

Dragoste nesăţioasă

Toată lumea când dormea
Puiculiţa mea
Somnul meu se depărta
Puiculiţa mea

 Toată lumea în nemişcare
Iară eu în braţele tale

 Toată lumea doarme în tăcere
Iar somnul de la noi piere

 Lumea nu se tulbura
Iar noi stăteam de tarara (?)

 Toată lumea ce va vrea
Noi să facem tot aşa

.....

Noaptea trece, ziua vine
Nu mă mai satur de tine

.....
ş.a.m.d. ;)