dimanche 10 juin 2012

Chania - Creta - Europa

Ne continuăm plimbarea prin Chania, al doilea oraş ca mărime al Cretei, privind fotografiile făcute de Cris.
 Între ele intercalăm rânduri dintr-o carte mai veche.
Legătura între fotografii şi text este Creta.
După cum vă spuneam, Zeus nu a uitat Creta şi a revenit pe meleagurile coplilăriei.
Nu singur, ci împreună cu Europa.


"Agenor, regele bogatului oraş fenician Sidon, avea trei fii şi o fiică, frumoasă ca o zeiţă nemuritoare, cu numele de Europa."

"Apoi, îmbrăcându-se în veşminte de purpură ţesute cu aur, (Europa) se duse însoţită de prietenele ei într-o poiană înverzită şi plină de flori de pe ţărmul mării."

"Acolo, fecioarele sidoniene strângeau zburdând, în coşurile lor, tot felul de flori: narcise îmbălsămate şi albe ca omătul, flori de şofran, viorele şi crini."

"Fiica lui Agenor însă, care strălucea de frumuseţe printre prietenele ei întocmai ca Afrodita printre Charite, culegea în coşuleţul ei numai trandafiri roşii ca focul."

"Fiul lui Cronos, puternicul Zeus, cel care mână norii, o văzu şi hotărâ s-o răpească."

"Ca să n-o sperie, luă înfăţişarea unui taur minunat. Tot părul acestui taur sclipea ca aurul, doar pe frunte îi ardea ca lumina lunii o pată de argint, iar coarnele-i de aur erau încovoiate ca luna nouă."

"Taurul minunat apăru în poiană şi, cu paşi uşori, abia atingând iarba, se apropie de fecioare."

"Fecioarele sidoniene nu se speriară: ele îl înconjurară şi îl mângâiară cu blândeţe."

"Taurul se apropie de Europa, îi linse mâinile şi se aşeză blând lângă ea."

"Răsuflarea taurului mirosea a ambrozie şi văzduhul întreg era plin de această mireasmă."

"Europa îi dezmierdă cu mâna-i gingaşă părul de aur, îi strânse la piept capul şi îl sărută."

"Atunci taurul se culcă la picioarele frumoasei fecioare şi parcă îi făcu semn, rugând-o să se urce în spinarea lui."

"Râzând, Europa se aşeză pe spinarea lată a taurului. Voiră şi alte fecioare să se aşeze alături de ea, însă taurul se ridică şi porni în goană spre mare. O răpise pe aceea pe care o dorea."

"Taurul cu coarne de aur zbura ca vântul. Apoi se aruncă în mare şi începu să înoate iute ca un delfin în apele azurii."

"Europa stătea pe spinarea taurului tremurând de spaimă. Cu o mână se ţinea de coarnele-i de aur, iar cu cealaltă îşi strângea poalele veşmintelor purpurii, ca să nu i le ude apa."

"Briza mării mângâie părul inelat al Europei şi face să fluture vălul cu care e acoperită. Ţărmul se îndepărtă mereu şi încet, pieri în zarea azurie."

"Împrejur nu se mai vedeau decât marea şi cerul albastru. Curând se iviră însă în depărtare ţărmurile insulei Creta."

"Zeus-taurul se apropie în grabă de ele cu povara-i preţioasă şi coborâ pe mal.
Europa deveni soţia lui Zeus şi de atunci ea locui în Creta."

"Avură trei copii: Minos, Rhadamanthys şi Sarpedon. Faima acestor fii ai lui Zeus, stăpânul tunetelor, puternici şi înţelepţi, se răspândi în lumea întreagă."
[N. A. Kun - Legendele şi miturile Greciei antice, Editura Ştiinţifică, 1964, p. 141-143]

Dar istoria lui Minos e o altă poveste, cu un alt taur.
Iar poimâine e o altă zi...