mardi 23 octobre 2012

Taină / Tainic

 á Taină   

Tainic â


"De la taină la indiscreţie, nu e decât distanţa de la ureche la gură."
Petit-Senn, publicist elveţian (1792-1870)
 citat în
Cugetări şi maxime pentru viaţă - Arhim. Nifon Criveanu, Tipografia Cozia, 1929.