jeudi 24 janvier 2013

[19] Cântecele de demult ale caporalului Lucaciu din Sălişte // Paris - Tour de l'Horloge

Pe un leagăn

 "Afară vântul suflă mereu,
Dar frigul nopţii nu-ţi poate face
Aci, în leagăn, ţie vrun rău."
 "Pe câţi nu îngheaţă crivăţul greu;
Tu nu ştii ce e lipsa amară
Dormi, dormi tu, micul meu."
 Restaurarea faţadei nord-est a Palatului de Justiţie, spre Quai de l'Horloge, s-a încheiat în septembrie 2012.
Cu această ocazie, a fost restaurat şi orlogiului din turnul care îi poartă numele.
Primăria oraşului a fost de acord să fie tăiat copacul care îl ascundea privirilor trecătorilor.