jeudi 7 mars 2013

[41] Cântecele de demult ale caporalului Lucaciu din Sălişte // Paris- Hotel de Lausun, detalii

Dorul (continuare)
 "Dorul doare ca un soare
 Al juneţei dulce floare
 Dorul strigă vitejeşte
 Inima care iubeşte."
"În ziua de 8 maiu au nins de dumineca siara adeca în 7 până luni siara
şi zăpada au fostu de o şchioapă de mare.
Lucaciu Corporal
8/5 (18)93