mercredi 13 mars 2013

[44] Cântecele de demult ale caporalului Lucaciu din Sălişte // Paris - Hôtel-de-Ville

Stăncuţa
 "La bordei cu crucea înaltă
La Stăncuţa sprâncenată
Joacă hora încheiată
Curge lumea fermecată."
 "Vinu-i bun, ocaua mare
Beau voinicii pe plecare (?secare)
Vinu-i bun, ocaua mica
Beau voinicii de usucă."
 "Cine vine cu patru boi
Se întoarce numai cu doi
Iar cine vine călare
...
Pleacă cu şaua în spinare."
 "Iar pe jos oricine vine
Bea tot ce are la sine
Şi se întoarce gol cu bine
Jurându-se că iar vine."

[Stăncuţa - poezie populară culeasă de Vasile Alecsandri]
Hôtel de Ville - construit în 1873 în locul cunoscut sub numele de Place de Grève.
[Grève - loc amenajat cu nisip şi pietriş pentru a uşura descărcarea mărfurilor aduse pe Sena.
Aici se strângeau muncitori necalificaţi în căutare de lucru... de unde numele de "grevist".]