vendredi 19 juillet 2013

Hello to Dali ! Hello to Vladimir !


So glad to see both of you !

V-am văzut pe amândoi în pozele publicate pe blogul Mirrrelei, pardon – Mirellei.
Unul mai năzdrăvan şi mai simpatic ca altul !


Problemele tocmai de aici încep, pentru că se pare că apare (şi eu adorrr cuvintele cu rrrrr – « se parrre că aparrre… ») o oarrrecarrre concurrrenţă între voi. Fiecarrre vrrea să fie prrreferrratul în inima (poate ar fi mai bine să zic « corrrdul », pentru că are un rrrrr ?) Mirrrelei, pardon – Mirellei.

Dali, sensibilă, ca orice felină (orice ar zice rivalul lui Fellini) 
îşi face probleme şi se întristează fără prea mult rost (aş fi putut să spun « motiv », dar nu are rrrr).


Drrrept e că orrrice pisoi mic e adorrrabil ! Am trecut prin asta şi o ştiu ! 
Eram adorabilă şi modestă. Şi mai sunt ! (Alegerea, adorabilă şi/sau modestă,  e dificilă, vă las pe voi să decideţi !)

O prietenă din vecini a avut de curând patru pisoi. Am putut să verrrific din nou afirmaţia de mai sus
 (altă dilemă, pentru că sus sunt mai multe afirmaţii…)


Deci, cum ziceam, fiecare pisică e unică (bag de seamă că dacă pui bine accentul, parcă şi rimează : pisică / unică). Fiecare dintre cei  patru pisoi este diferit, nu numai ca aspect (culoarrre !), dar şi în comportarrre (iară rimează !! – ar trebui să scriem un dicţionar de rime cu rrrr !).

Deci, cum ziceam
 – Doamne, mă repet ! Şi, în plus, prea mulţi de rrrr şi prea multe parrranteze – 
e normal că Vladimir The Second pictează, din moment ce are la dispoziţie pensule şi culori.


E sigur că dacă Mirrrela, pardon – Mirella s-ar apuca de pictură, şi tu, draga mea Dali, în loc să dormi pe dicţionar, ai dormi pe şevalet. 
Mă întreb doar dacă ţi-ar fi mai comod ?
Eu cred că nu ;)

Desigur, dacă Vladimir ar dori să ne facă portretul, cred că nu ar trebui să-l refuzăm. Să încurajăm un tânăr talent !

Vă stucheşte tanti pe amândoi,
Cu simpatie,
Bonnie