mardi 15 octobre 2013

Avraam şi cei trei îngeri / Abraham et les trois anges – St-Étienne-du-Mont, Paris


« DOMNUL i S-a arătat la stejarii lui Mamre,
pe când Avraam şedea la uşa cortului, în timpul zădufului zilei. 
Şi el a ridicat ochii şi s-a uitat : şi iată că trei bărbaţi şedeau în picioare lângă el. [...]


Am să mă duc să aduc o bucată de pâine, ca să vi se întărească inima." [...]
 "Fă cum ai zis", i-au răspuns ei. [...]


Şi Avraam a alergat la vite, a luat un viţel fraged şi bun
 şi l-a dat unui tânăr să-l gătească în grabă. […]


El a stat lângă ei sub copac şi ei au mâncat. […]
Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma.
Dar Avraam stătea tot înaintea DOMNULUI. »

[Geneza ; 18 – trad. D. Cornilescu]


Visite des trois Anges à Abraham
Vitrail - premier quart du XVIIe siècle
Saint-Etienne-du-Mont, Paris