mardi 5 mai 2015

The Free Library of Gaastmar / Netherlands

Gaastmeer (Gaastmar): small village in Friesland (Fryslân)
Population c. 290
[http://en.wikipedia.org/wiki/Gaastmeer]
Open anytime, for anybody.
Just Read!
1st May 2015