dimanche 31 mai 2015

„Statul în care bogăţia publică este pradă pentru o mână de indivizi...” - Thomas Morus, Utopia (1516)« Partout où la propriété est un droit individuel, où toutes choses se mesurent par l’argent, 
là on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale,

„Acolo unde proprietatea este un drept individual şi unde orice se măsoară în bani,
nu se va putea niciodată organiza justiţia şi dreptatea socială,”


« à moins que vous n’appeliez juste la société où ce qu’il y a de meilleur est le partage des plus méchants, 
et que vous n’estimiez parfaitement heureux l’État »

„decât dacă numiţi justă societatea în care ceea ce este mai bun se împarte între cei mai răi,
şi dacă numiţi fericit statul”


« où la fortune publique se trouve la proie d’une poignée d’individus insatiables de jouissances, 
tandis que la masse est dévorée par la misère. »

„în care bogăţia publică este pradă pentru o mână de indivizi nesătui de plăceri,
în timp de majoritatea este  pradă mizeriei.”

Thomas Morus – Utopia (1516)