jeudi 3 mars 2016

La Flamme de la Liberté protégée par les Cadenas d’Amour


Flacăra Libertăţii protejată cu Lacăte de Dragoste

Paris, 2016