lundi 19 mars 2018

Vietnam, Hué - Porţi în Cetatea Imperială

Cetatea Imperială din Hué a fost construită între anii 1804 şi 1833, la iniţiativa fondatorului dinastiei Nguyen, 
Gia Long (născut în 1762 la Hué; împărat între 1802 şi 1820).

În 1993, Cetatea Imperială din Hué a fost înscrisă în Patrimoniul Mondial al Umanităţii.


Poarta de Sud (Ngo Mon) este intrarea principală în cetate.
Ea este alcătuită din cinci porţi, trei pe latura de sud şi două porţi laterale. 
Poarta centrală era rezervată împăratului şi familiei sale, cele două porţi care o străjuiesc erau destinate mandarinilor, 
iar porţile laterale erau destinate soldaţilor, cailor şi elefanţilor. 


Pe structura masivă de piatră străpunsă de cele cinci porţi este ridicată o imensă şi elegantă terasă de lemn,
 al cărui acoperiş este de culoare galbenă, culoarea regală, doar în zona ei centrală. 
De aici, împăratul putea asista la diverse ceremonii oficiale şi parăzi militare.Odată trecută Poarta de Sud, podul Căii Centrale conduce la Palatul Tronului (Thai Hoa), 
numit şi Palatul Supremei Armonii. 


Construit în 1805, acesta este singurul mare palat care a scăpat bombardamentelor americane din 1968.
Câteva construcţii au fost restaurate în ultimii ani. Nenumăratele porţi ale numeroaselor incinte din cetate, 
supuse unui climat care nu le este deloc favorabil,
 aşteaptă să fie şi ele restaurate.Photo: MSChirca, 02.03.2018