dimanche 26 août 2018

Antim Ivireanul, scurtă biografie ilustrată: fresca lui Daniel Codrescu de la Mănăstirea Antim, Bucureşti


 „SF. IER. ANTIM IVIREANU, MITROPOLIT AL ŢÀRII ROMÂNEŞTI ŞI
CTITOR AL MANÀSTIRII TUTUROR SFINŢILOR (ANTIM)”

„NAŞTEREA SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL ÎN LOCALITATEA UDE”

[Notă: Anul naşterii nu este cunoscut, dar este probabil în jur de 1650. 
Localitatea Ude este situată într-o regiune muntoasă a Georgiei, Iviria, de unde numele „Ivireanul”. 
Iviria se află la est de Marea Neagră, dincolo de Colchida, cea cu Lâna de Aur din mitologia greacă.]

„RĂPIREA SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL”

[Notă: Se pare că Antim, pe numele său de botez, Andrei, a fost răpit pe la vârsta de 16 ani de nişte compatrioţi şi a fost vândut ca rob turcilor. 
Cf. http://www.cuvantul-ortodox.ro/pe-urmele-sfantului-antim-ivireanul-detalii-biografice-descoperite-recent-si-audio-video-text/]

„RĂSCUMPĂRAREA SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL DE CĂTRE
PATRIARHUL IERUSALIMULUI DOSITEI NOTARA”

[Notă: Pe la vârsta de 30-40 de ani, Andrei a fost (răs)cumpărat cu o sumă de bani 
de patriarhul Ierusalimului şi a fost luat ca ucenic de acesta.]

„TUNDEREA ÎN MONAHISM LA SF. MORMÂNT
A SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL”

[Notă: Când a fost tuns la monahism, Andrei a luat numele de Antim, 
ceea ce în greceşte înseamnă „înflorit”.]

„SF. ANTIM IVIREANUL EGUMEN LA MĂNĂSTIREA CETĂŢUIA,
IAŞI 1686, ÎL ÎNTÂLNEŞTE PE EPISCOPUL MITROFAN”

[Egumen = stareţ.
Notă: Cunoscând, pe lângă limba maternă, turca, greaca şi araba, monahul Antim învaţă acum româna şi slavona.]

„SF. ANTIM IEROMOHAHUL, UCENIC TIPOGRAF AL EPISCOPULUI MITROFAN,
CU CELE DOUĂ TIPĂRITURI SLUJBA SF. PARASCHEVA ŞI A SF. GRIGORIE DECAPOLITUL”

[Ieromonah= călugăr cu funcţie de preot.
Notă: Antim Ivireanul semna dedicaţia la cartea lui Sevastos Chimenitul, „Eortologhion”, tipărită în greceşte la Snagov, în anul 1701, astfel
„Antim ieromonahul, tipograf din Ivria”.]

„IEROMONAHUL ANTIM OFERĂ UN CEASLOV GRECO-ARAB SF. DOMNITOR CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 
CARE ÎL OFERĂ PATRIARHULUI ATANASIE AL III-LEA AL ANTIOHIEI”

[Notă: Ceaslovul este o carte de rugăciuni pentru diferite ceasuri (de unde „ceaslov”) de peste zi.]

„SF. ANTIM IVIREANUL EPISCOP DE RÂMNICUL VÂLCEA 17.03.1705”

[Notă: Anterior, Antim Ivireanul fusese, începând cu vara anului 1694, stareţ al Mănăstirii Snagov.]

„SF. ANTIM IVIREANUL MITROPOLIT AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI”

[Notă: Blazonul Mitropolitului Antim reprezintă un melc cu coarnele ridicate spre cer, 
încadrat de literele AIMU = Antim Ivireanul Mitropolitul Ungrovlahiei.
Ungrovlahia era numele dat Ţării Româneşti în izvoarele greceşti şi  în unele izvoare slavone.]

„MARTIRIZAREA SF. IERARH ANTIM IVIREANUL 27 SEPTEMBRIE 1716”

[Ierarh = Arhiereu = Denumire generală pentru gradele superioare ale clerului ortodox: episcop, arhiepiscop, mitropolit.
„Mitropolitul Antim a fost acuzat de trădare, arestat și torturat la ordinul lui Nicolae Mavrocordat (primul domnitor fanariot). Refuzând să-și dea demisia, deși era forţat, eruditul și bătrânul ierarh Antim Ivireanul a fost caterisit în grabă și pe nedrept de sinodul Patriarhiei Ecumenice (pe motiv de răzvrătire față de turci și magie) și condamnat la exil pe viaţă la Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. Pe drum, însă, în ultimele zile ale lunii septembrie 1716, ostaşii turci l-au omorât (cel mai probabil, din ordinul vizirului care locuia la Adrianopol) la capătul multor umilințe, aruncându-i trupul în apele râului Tungia (un afluent al Mariței).”
http://www.cuvantul-ortodox.ro/pe-urmele-sfantului-antim-ivireanul-detalii-biografice-descoperite-recent-si-audio-video-text/]

„CANONIZAREA SF. IERARH ANTIM IVIREANUL 21 IUNIE 1992”

[Notă: Lângă icoana Sf. Antim apar patriarhii Daniel (Ciobotea; patriarh din 2007) şi Teoctist (Arăpaşu; 1986-2007).
Cine este oare personajul cu capul descoperit şi barba uşor încărunţită care apare în extrema dreaptă a imaginii?]

„CU VOIA PREASFINTEI TREIMI, PRIN PURTAREA DE GRIJĂ A PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH DANIEL, ÎNTRE ANII 2009-2016, AU FOST EXECUTATE LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE A TURNULUI CLOPOTNIŢĂ, FINALIZATĂ CU PICTURĂ MURALĂ, REALIZATĂ ÎN FRESCĂ DE  PICTORUL BISERICESC DANIEL CODRESCU”

Pictorul bisericesc Daniel Codrescu
Sursă foto: http://danielcodrescu.ro

Turnul clopotniţă, Mănăstirea Antim, Bucureşti


„Toată suflarea, zice prorocul,
Cânte pre Domnul peste tot locul.
Şi melcul, încă, coarne înalţă,
Ca să-l lăudăm, pre toţi ne-nvaţă.”

Antim Ivireanul - versuri la blazonul mitropolitului Antim


Foto MSChirca, august 2018

jeudi 23 août 2018

Pictori români la Muzeul Colecţiilor de Artă, Bucureşti

 Ţara Românească, sec. XVIII
Scene din viaţa lui Iisus şi a Maicii Domnului (tempera pe lemn) - detaliu

Ţara Românească, sf. sec. XVIII
Arhanghelul Mihail (tempera pe lemn) - detaliu Nicolae GRIGORESCU (1838-1907)
Car cu patru boi (ulei pe lemn) - detaliu

 Ştefan Luchian (1868-1916)
Anemone (ulei pe pânză) - detaliu


 Gheorghe PETRAŞCU (1872-1949)
Sighişoara (ulei pe carton) - detaliu


 Gheorghe PETRAŞCU (1872-1949)
Stânjenei (1917; ulei pe pânză) - detaliu

 Francisc ŞIRATO (1877-1953)
Fată citind (ulei pe carton) - detaliu

 Iosif ISER (1881-1958)
Portret de femeie cu ţigară (ulei pe carton) - detaliu

 Nicolae TONITZA (1886-1940)
Case la Mangalia (ulei pe carton) - detaliu

 Rudolf SCHWEITZER-CUMPĂNA (1886-1975)
Vas cu flori (ulei pe carton) - detaliu

 Dumitru GHIAŢĂ (1888-1972)
Peisaj de iarnă (ulei pe pânză lipită pe carton) - detaliu

 Alexandru PHOEBUS (1899-1954)
Biserica satului Voevodenii Mari - Făgăraş (1940; laviu şi guaşă) - detaliu

 Micaela Eleutheriade (1900-1982)
Cergă mexicană (ulei pe pânză) - detaliu

 Alexandru CIUCURENCU (1903-1977)
Nud în fotoliu (ulei pe carton) - detaliu


 Corneliu Baba (1906-1997)
George Enescu (1992; ulei pe pânză) - detaliu

Ion ŢUCULESCU (1910-1962)
Peisaj de iarnă (ulei pe pânză lipită pe carton) - detaliu

dimanche 19 août 2018

Artă religioasă la Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti

 Noua biserică Cotroceni, construită pe fundaţia vechii biserici, demolate în 1984 ca fiind „incompatibilă” cu restul ansamblului.

 Piatra de temelie a primei biserici a Mănăstirii Cotroceni fusese pusă la 26 mai 1679 de către Şerban Cantacuzino, 
domn al Ţării Româneşti (1678-1688). Biserica avea hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfinţii Serghie şi Vach”.

 În 2003-2004 s-a decis reconstruirea bisericii de la Cotroceni.
Chiar dacă pietrele de mormânt au fost amplasate pe vechile poziţii, osemintele lui Şerban Cantacuzino şi ale rudelor sale 
au fost de data aceasta plasate într-un mormânt comun (în dreapta imaginii, sub orhidee).


Expoziţia „Biserica Mănăstirii Cotroceni - istorie, spiritualitate şi artă” 
este amenajată în pivniţa mare a caselor domneşti ale mănăstirii. 

Ea cuprinde o parte a patrimoniului aparţinând bisericii Cotroceni.

 Iconostas, 1902
(Lemn sculptat, traforat şi aurit; 31 de iconiţe pictate de Petru Serafim) Iconostas (detaliu)

 Sfântul Evanghelist Marcu
(sec. XVIII; detaliu)

 Antologhion
(Veneţia, 1693; tipografia lui Nicolae Glykis)

 Sfântul Evanghelist Luca
(şcoală greacă; tempera şi foiţă de aur pe lemn; sec. XVIII)

 Candelabru de bronz cu 72 de braţe (atelier german; 1680-1688)

Donaţie a lui Şerban Cantacuzino pentru biserica Cotroceni


 Candelabru (detaliu)


Stema heraldică a familiei Cantacuzino: vulturul bicefal încoronat (1679-1681)
Biserica Mănăstirii Cotroceni

Maica Domnului cu pruncul,
încadrată de Arborele lui Iesei 

Icoană împărătească compusă din două icoane:
Maica Domnului cu Pruncul (începutul sec. XIX) şi
Arborele lui Iesei (mijlocul sec. XIX). 

Icoana de mai sus: Şcoală greacă, tempera şi foiţă de aur pe lemn; poleită în 1866. 


Fotografii: MSChirca, 7 august 2018.
Text: Muzeul Naţional Cotroceni.

lundi 13 août 2018

Şi a fost seară... ziua a treia - Piaţa Victoriei, Bucureşti, România


„Pământul a dat din sine verdeaţă:
iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei,
 şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ.
Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.”
 Gen. I, 12-13.Piaţa Victoriei, Bucureşti, România, 12 august 2018