dimanche 26 août 2018

Antim Ivireanul, scurtă biografie ilustrată: fresca lui Daniel Codrescu de la Mănăstirea Antim, Bucureşti


 „SF. IER. ANTIM IVIREANU, MITROPOLIT AL ŢÀRII ROMÂNEŞTI ŞI
CTITOR AL MANÀSTIRII TUTUROR SFINŢILOR (ANTIM)”

„NAŞTEREA SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL ÎN LOCALITATEA UDE”

[Notă: Anul naşterii nu este cunoscut, dar este probabil în jur de 1650. 
Localitatea Ude este situată într-o regiune muntoasă a Georgiei, Iviria, de unde numele „Ivireanul”. 
Iviria se află la est de Marea Neagră, dincolo de Colchida, cea cu Lâna de Aur din mitologia greacă.]

„RĂPIREA SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL”

[Notă: Se pare că Antim, pe numele său de botez, Andrei, a fost răpit pe la vârsta de 16 ani de nişte compatrioţi şi a fost vândut ca rob turcilor. 
Cf. http://www.cuvantul-ortodox.ro/pe-urmele-sfantului-antim-ivireanul-detalii-biografice-descoperite-recent-si-audio-video-text/]

„RĂSCUMPĂRAREA SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL DE CĂTRE
PATRIARHUL IERUSALIMULUI DOSITEI NOTARA”

[Notă: Pe la vârsta de 30-40 de ani, Andrei a fost (răs)cumpărat cu o sumă de bani 
de patriarhul Ierusalimului şi a fost luat ca ucenic de acesta.]

„TUNDEREA ÎN MONAHISM LA SF. MORMÂNT
A SFÂNTULUI ANTIM IVIREANUL”

[Notă: Când a fost tuns la monahism, Andrei a luat numele de Antim, 
ceea ce în greceşte înseamnă „înflorit”.]

„SF. ANTIM IVIREANUL EGUMEN LA MĂNĂSTIREA CETĂŢUIA,
IAŞI 1686, ÎL ÎNTÂLNEŞTE PE EPISCOPUL MITROFAN”

[Egumen = stareţ.
Notă: Cunoscând, pe lângă limba maternă, turca, greaca şi araba, monahul Antim învaţă acum româna şi slavona.]

„SF. ANTIM IEROMOHAHUL, UCENIC TIPOGRAF AL EPISCOPULUI MITROFAN,
CU CELE DOUĂ TIPĂRITURI SLUJBA SF. PARASCHEVA ŞI A SF. GRIGORIE DECAPOLITUL”

[Ieromonah= călugăr cu funcţie de preot.
Notă: Antim Ivireanul semna dedicaţia la cartea lui Sevastos Chimenitul, „Eortologhion”, tipărită în greceşte la Snagov, în anul 1701, astfel
„Antim ieromonahul, tipograf din Ivria”.]

„IEROMONAHUL ANTIM OFERĂ UN CEASLOV GRECO-ARAB SF. DOMNITOR CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 
CARE ÎL OFERĂ PATRIARHULUI ATANASIE AL III-LEA AL ANTIOHIEI”

[Notă: Ceaslovul este o carte de rugăciuni pentru diferite ceasuri (de unde „ceaslov”) de peste zi.]

„SF. ANTIM IVIREANUL EPISCOP DE RÂMNICUL VÂLCEA 17.03.1705”

[Notă: Anterior, Antim Ivireanul fusese, începând cu vara anului 1694, stareţ al Mănăstirii Snagov.]

„SF. ANTIM IVIREANUL MITROPOLIT AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI”

[Notă: Blazonul Mitropolitului Antim reprezintă un melc cu coarnele ridicate spre cer, 
încadrat de literele AIMU = Antim Ivireanul Mitropolitul Ungrovlahiei.
Ungrovlahia era numele dat Ţării Româneşti în izvoarele greceşti şi  în unele izvoare slavone.]

„MARTIRIZAREA SF. IERARH ANTIM IVIREANUL 27 SEPTEMBRIE 1716”

[Ierarh = Arhiereu = Denumire generală pentru gradele superioare ale clerului ortodox: episcop, arhiepiscop, mitropolit.
„Mitropolitul Antim a fost acuzat de trădare, arestat și torturat la ordinul lui Nicolae Mavrocordat (primul domnitor fanariot). Refuzând să-și dea demisia, deși era forţat, eruditul și bătrânul ierarh Antim Ivireanul a fost caterisit în grabă și pe nedrept de sinodul Patriarhiei Ecumenice (pe motiv de răzvrătire față de turci și magie) și condamnat la exil pe viaţă la Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. Pe drum, însă, în ultimele zile ale lunii septembrie 1716, ostaşii turci l-au omorât (cel mai probabil, din ordinul vizirului care locuia la Adrianopol) la capătul multor umilințe, aruncându-i trupul în apele râului Tungia (un afluent al Mariței).”
http://www.cuvantul-ortodox.ro/pe-urmele-sfantului-antim-ivireanul-detalii-biografice-descoperite-recent-si-audio-video-text/]

„CANONIZAREA SF. IERARH ANTIM IVIREANUL 21 IUNIE 1992”

[Notă: Lângă icoana Sf. Antim apar patriarhii Daniel (Ciobotea; patriarh din 2007) şi Teoctist (Arăpaşu; 1986-2007).
Cine este oare personajul cu capul descoperit şi barba uşor încărunţită care apare în extrema dreaptă a imaginii?]

„CU VOIA PREASFINTEI TREIMI, PRIN PURTAREA DE GRIJĂ A PREAFERICITULUI PĂRINTE PATRIARH DANIEL, ÎNTRE ANII 2009-2016, AU FOST EXECUTATE LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ŞI RESTAURARE A TURNULUI CLOPOTNIŢĂ, FINALIZATĂ CU PICTURĂ MURALĂ, REALIZATĂ ÎN FRESCĂ DE  PICTORUL BISERICESC DANIEL CODRESCU”

Pictorul bisericesc Daniel Codrescu
Sursă foto: http://danielcodrescu.ro

Turnul clopotniţă, Mănăstirea Antim, Bucureşti


„Toată suflarea, zice prorocul,
Cânte pre Domnul peste tot locul.
Şi melcul, încă, coarne înalţă,
Ca să-l lăudăm, pre toţi ne-nvaţă.”

Antim Ivireanul - versuri la blazonul mitropolitului Antim


Foto MSChirca, august 2018